Rådgivning
Åtgärdsanalys

En rutten stock betyder inte att man måste riva väggen och bygga en modern regelkonstruktion. Skadade delar kan ofta bytas mot friskt timmer. På så sätt bibehåller man byggnadens ursprungliga känsla och funktion. Jag kan ta fram åtgärdsförslag och ge råd om vilket underhåll byggnaden bör ha.
 
Åtgärdsanalys Ansökningar
rek1
       
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se