Rådgivning
Ansökningar

Att göra reparationer på äldre byggnader kan vara kostsamt i jämförelse med att bygga nytt. I vissa fall finns det bidrag att söka. Jag kan hjälpa till att leta efter lämpliga bidrag samt göra uppmätningar, åtgärdsförslag mm som behöver bifogas i den typen av ansökningar.
 
Åtgärdsanalys Ansökningar
rek1
       
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se