Rekonstruktion
Rekonstruktioner av forntida och historiska byggnader och föremål kan göras för att passa in i en viss miljö. På en gård med gamla hus kan man behöva bygga timmerhus av en viss modell för att helhetsintrycket ska bevaras. Rekonstruktioner används också för att återskapa försvunna miljöer. Detta ser man ofta i museisammanhang och på olika upplevelsecentra som till exempel Skansen.
Gediget hantverk.
rek1
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se