Renovering
Till större delen arbetar jag med att renovera gamla timmerhus. Det kan vara gårdshus som ska göras beboeliga, torp som ska vinterbonas eller moderniseras. Ofta gäller det att anpassa nya och moderna lösningar så att atmosfären och charmen bibehålls i den gamla byggnaden.
Renoveringsbehov kan också finnas på grund av skador av till exempel fukt eller insekter.
Lagning av fuktskador.
rek1
 
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se