Restaurering
Restaureringar görs ofta av vissa kulturbyggnader som är i dåligt skick men anses värda att bevara för eftervärlden. Jag åtgärdar då de delar som måste repareas för att byggnaden ska klara sig. Målet är att bevara så mycket som möjligt av originalet.
Ny dörr för att det
inte ska regna in.
rek1
   
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se