Snickerier
På gamla hus finns ofta välarbetade och ibland påkostade snickeriarbeten. Dessa är extra utsatta och har ofta tagit skada. Jag jobbar både med att tillverka nya och laga de gamla.
När de nya standardprofilerna på lister, socklar mm inte passar in, kan jag kopiera och rekonstruera de delar som behöver bytas ut.
Nytt understycke till spegeldörr
rek1
       
Emanuel Jakobsson - Historiskt Trähantverk, Södra Brogatan 4 63227 Eskilstuna, 0708-774749, emanuelhth@live.se